วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

การสมัครสมาชิก

หากต้องการเป็น
ผู้แทนจำหน่าย BA
ค่าสมัคร 600 บาท ตลอดชีพ
ส่ง ชื่อ นามสกุล และทีอยู่ที่จะให้ส่งสินค้า
อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ และ LINE ID
หลักฐาน 1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2 สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคารที่จะให้โอนเงินเข้า ชื่อเดียวกับบัตรประชาชน
รับส่วนลด ซื้อสินค้าราคาสมาชิก ลด25 %และแนะนำลิงค์ ได้เงินคืน 10%
รับผลตอบแทนตามแผนการตลาด i 12
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


และมีสิทธิ เปลี่ยน Promo code เป็นของตนเอง
สนใจสั่งซื้อสินค้าที่
http://www.lazada.co.th/avianceshop
ใส่Promo Code:TH 0122803 รับส่วนลด 25%ค่ะ


ผู้แทนจำหน่ายแบบ AF
สมัครฟรี แต่ซิ้อสินค้า 240 บาท คือยาสีฟัน I Fresh
ส่ง ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ที่จะให้ส่งสินค้า
อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ และ LINE ID
หลักฐาน 1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2 สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคารที่จะให้โอนเงินเข้า ชื่อเดียวกับบัตรประชาชน
ซื้อสินค้าราคาสมาชิก ลด25 %และแนะนำลิงค์ ได้เงินคืน 10%
แจ้งชื่อที่ อยู่ที่จะให้จัดส่งสินค้าด้วย


ผู้บริโภคแบบ PS
สมัคร ฟรี
ส่ง ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ที่จะให้ส่งสินค้า
อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ และ LINE ID
ซื้อสินค้าราคาสมาชิก ลด25 %


การโอนเงิน
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายวัชรา ขนิษฐบุตร
เลขที่บัญชี 7122127618
ส่งหลักฐานการสมัคร และ ส่งหลักฐานโอนเงิน ที่
siwali.mygifts123@gmail.com
หรือ LINE ID = 0946462549
แจ้งโอนเงิน ที่ siwali.mygifts123@gmail.com
หรือ LINE ID = 0946462549